Platební a dodací podmínky

Za naše služby můžete platit v hotovosti, platebními kartami.


Naši řidiči u sebe nemají více než 1000 Kč v hotovosti, prosíme, připravte si drobné.

Veškeré platby probíhají v české měně. Platby kartou musí být hlášeny předem při objednávce.

Základní vysvětlení průběhu platby kartou : https://help.comgate.cz/v1/docs/cs/platby-kartou

Platby kartou mžete uskutečnit přs platební bránu společnosti Comgate, a.s. htps://www.comgate.cz/cz/platebni-brana .

Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad a přiloží jej k dodávanému zboží.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat, zda množství a jednotlivé položky odpovídají objednávce, včetně neporušenosti obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci.
V případě shledání porušení obalu nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží.

Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.